ជំនួយ


- អំពីដំណាក់កាលនៃការចុះឈ្មោះប្រឡង

ជំហ៊ានទី១

ចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធ៖

  • ចូលទៅកាន់ reg.cadt.edu.kh
  • រួចចុចរក្សាទុក និងទៅទំព័របន្ទាប់
ជំហ៊ានទី២

ស្នើសុំដាក់ពាក្យប្រឡងក្នុងប្រព័ន្ធ៖

  • ក. ការប្រឡងអាហារូបករណ៍
  • ខ. ឬ ការប្រឡងកញ្ចប់ពិសេស
ជំហ៊ានទី៣

ទទួលសលាកបត្រ &កំណត់ការប្រឡង៖

  • ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ ថ្ងៃទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤
  • ភ្ជាប់ជាមួយ​រូបថត 4 x 6 ពីរសន្លឹក
ជំហ៊ានទី៤

ការប្រឡង និង ប្រកាសលទ្ធផល៖

  • មកប្រឡងតាមការកំណត់
  • ប្រឡងចប់ភ្លាមដឹងលទ្ធផលភ្លាម។

- សកម្មភាពបេក្ខជន-បេក្ខនារីទទួលសាលកបត្រ និងប្រឡងតាមកុំព្យូទ័រ


- សំណួរដែកសួរញឹកណាស់

សំណួរទី១

តើ CADT មានទីតាំងនៅឯណា?

អាស័យដ្ឋាន៖ ស្ពាន២ ផ្លូវជាតិលេខ៦A សង្កាត់ព្រែកលៀប ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ
ឬចូលទៅកាន់ Google Maps៖ https://bit.ly/CADT_Maps

តើភ្ជាប់ឯកសារអ្វីខ្លះពេលមកទទួលសាលកបត្រ?

១. សូមភ្ជាប់មកនូវរូបថត(4 x 6) ចំនួន២សន្លឹក
២. សូមបង្ហាញខ្លួនត្រឹមថ្ងៃទី ០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤

សំណួរទី២


លំហាត់គំរូ

ទាញយកលំហាត់គំរូតៀមប្រឡងទីនេះ